Συντελεστές


Blue Pail Fever, Θέκλα Γεωργίου


Η συλλογή «Blue Pail Fever» δημιουργήθηκε από τη Θέκλα Γεωργίου υπό τις κατευθύνσεις του VERAMàND ACADEMY.


Οι ηχογραφήσεις, η παραγωγή του audiobook όπως και η ιστοσελίδα πραγματοποιήθηκαν από το VERAMàND STUDIO τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2016.


Η φωνή ανήκει στη Θέκλα Γεωργίου.


Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.


Copyright 2016

VERAMAND ARTIVITY


Συντελεστές
Blue Pail Fever, Θέκλα Γεωργίου

Η συλλογή «Blue Pail Fever» δημιουργήθηκε από τη Θέκλα Γεωργίου υπό τις κατευθύνσεις του VERAMàND ACADEMY.

Οι ηχογραφήσεις, η παραγωγή του audiobook όπως και η ιστοσελίδα πραγματοποιήθηκαν από το VERAMàND STUDIO τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2016. 

Η φωνή ανήκει στη Θέκλα Γεωργίου.

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Copyright 2016 - Veramand ARTIVITY
Blue Pail Fever
Θέκλα Γεωργίου