ΚΡΙΚΕΛΙΑ


Σκάβω το χάος μου.

Αγροικώ τις αλυσίδες του

κρανίου.


Αιμορραγώ.


Συνεχίζω να σκάβω.

Πόνος.


Συνεχίζω να σπάω.

Φόβος.


Σκάβω και σπάω.

Τίποτα.

ΚΡΙΚΕΛΙΑ

Σκάβω το χάος μου.
Αγροικώ τις αλυσίδες του 
κρανίου.
Αιμορραγώ.
Συνεχίζω να σκάβω. 
Πόνος.
Συνεχίζω να σπάω. 
Φόβος.
Σκάβω και σπάω. 
Τίποτα.
Blue Pail Fever
Θέκλα Γεωργίου