- Ψάχνω το χέρι σου…

Δώσ’το μου.


- Τό ΄κοψα

Μου ‘βαλαν ένα κέρινο, με το ζόρι.


- Αυτό θέλω!

- Ψάχνω το χέρι σου...
Δώσ’ το μου.
 
- Το ’κοψα.
Μου ’βαλαν ένα κέρινο,
με το ζόρι.

-Αυτό θέλω! 
Blue Pail Fever
Θέκλα Γεωργίου