Άσπρο,

του νοσοκομείου.

Διαφυγή;

Η απόσταση από το εγώ.

Άσπρο,
του νοσοκομείου. 
Διαφυγή;
Η απόσταση από το εγώ.
Blue Pail Fever
Θέκλα Γεωργίου